Workshop Wareco 2014

Wareco

Urban Climate Challenge

Urban Climate Challenge-1

“De stad is nat – innovaties en beheer en onderhoud van riolering en drainage” – door Stan Geurts van Kessel

Het realiseren van een klimaatbestendige stad is dé uitdaging in het stedelijke waterbeheer voor de komende decennia. In de Urban Climate Challenge werken studenten van verschillende universiteiten en vakspecialisten samen aan oplossingen voor een klimaatbestendige stad.

De Klimaatbestendige Stad

Steden en dorpen zijn de plekken waar wij wonen, werken en onze vrije tijd doorbrengen. De kwaliteit van deze leefomgeving staat onder druk door heviger regen, langduriger droogte en meer warme dagen. Dit zorgt nu al voor schade aan gebouwen,  infrastructuren, en openbare ruimte. De geraamde schade in de periode 2013 – 2050 bedraagt € 71 miljard! Het is belangrijk deze schade te voorkomen en te zorgen voor een klimaatbestendige stad.

Onze workshop gaat over de praktijk en dat nemen we vrij letterlijk. We gaan een bestaand probleem in Enschede zelf behandelen én we simuleren alle partijen die betrokken zijn bij het implementeren van de oplossing.

Je krijgt in onze workshop inzicht in de invloed van klimaatverandering op de stedelijke (grond)waterproblematiek.  Je gaat  in de rol van adviseur een oplossing bedenken en je wordt uitgedaagd om rekening te houden met verschillende belangen. Zo leer je het spanningsveld tussen ontwerp en beheer kennen.

De casus

In delen van Enschede is zijn er te hoge grondwaterstanden. Dit levert allerhande problemen op voor bewoners zoals kelders die onder water staan en veel te veel water op de weg tijdens hevige  regenbuien. Dit is onder andere veroorzaakt door keuzes uit het verleden: het dempen van beken en het daarna stopzetten van grondwaterwinningen. De voorspellingen zijn dat in de toekomst meer en hevigere buien zullen gaan vallen waardoor de overlast zal toenemen.

De gemeente zoekt naar een toekomstbestendige oplossing . Daarvoor is het wel essentieel dat de oplossing goed te beheren is. Een stadsbeek is een voorbeeld van een oplossing die daaraan voldoet. We gaan samen met jou op zoek naar alle mogelijke oplossingen.

Er ligt ook een uitdaging om de verschillende belanghebbenden mee te krijgen bij de uitwerking van de oplossing. Bijvoorbeeld: hoe zorg je ervoor dat bewoners akkoord gaan met verlies van ruimte voor de komst van water? We zullen alle betrokken partijen simuleren door middel van een rollenspel, zodat jij nu al kan proeven van de praktijk!

Verder zullen praktijkervaringen over de rol van beheer in de ontwerpfase zullen worden gedeeld, zowel vanuit de kant van een adviesbureau als van de gemeente.

Urban Climate Challenge

Studenten en vakexperts werken in de Urban Climate Challenge via circa vijf workshops aan verschillende Nederlandse universiteiten aan de drie grote uitdagingen in het  waterbeheer van De Klimaatbestendige Stad:

  • Droogteschade – geraamde schade 34 miljard
  • Wateroverlast – geraamde schade 29 miljard
  • Hittestress – geraamde schade 8 miljard

Iedereen, van student tot doorgewinterde adviseur, kan via Facebook en LinkedIN bijdragen aan het oplossen van de workshopvragen. Zo kun je ook online deelnemen aan de andere workshops die dit jaar worden gehouden (o.a. TU Delft en UvA).

Leer nu al meer over de case op onze Facebook-pagina!

<< Terug naar workshops