Workshop Koninklijke BAM groep 2014

Meerjarig onderhoudscontract Maeslantkering

Het project dat centraal staat in deze workshop is de Maeslantkering. Koninklijke BAM Groep heeft in 2012 het onderhoudscontract van de Europoortkering (de Maeslantkering, de Hartelkering en de Hollandsche IJsselkering ook wel Algerakering) gewonnen. Het integrale meerjaren onderhoud wordt door ProBAM uitgevoerd dat bestaat uit een samenwerking van BAM partijen: Bam Techniek, BAM Rail, BAM Civiel en BAM Infratechniek en mobiliteit. ProBAM staat voor probalistic asset management, wat betekent dat het beheer en onderhoud vanuit voorspellend in plaats van overkomend perspectief wordt toegepast.

Maeslantkering

De Maeslantkering is een stormvloedkering in de nieuwe waterweg welke automatisch gesloten wordt wanneer dit nodig is. Het is een deel van de deltawerken en is een van de grootst bewegende constructies op aarde. Bijzonder aspect is het feit dat de stormvloedkering wordt bestuurd door de grootste robot ter wereld die zelfstandig opereert. Beheer en onderhoud van dit project brengt de nodige uitdagingen met zich mee voor de BAM partijen op zowel technisch als contractueel vlak. Gedurende deze workshop nemen we jou graag mee in de verschillende aspecten van dit project en zijn we benieuwd hoe jij de bijbehorende uitdagingen aanpakt!

Beheer en onderhoud

BAM Infra Asset Management biedt opdrachtgevers toegevoegde waarde door het optimaliseren van de beschikbaarheid, betrouwbaarheid en veiligheid van infrastructuur middels integraal, multidisciplinair beheer en onderhoud. Deze infrastructuur bestaat uit wegen, vaarwegen, kunstwerken zoals bruggen, sluizen, tunnels, (stormvloed-) keringen en bedrijfsterreinen. Hierbij geldt dat contractmanagement de aansturing is van het geheel van te leveren diensten en werken, namelijk assetmanagement, inspecties en beheeradvies en onderhoud. Deze hoofdactiviteiten kunnen tijdens de diverse fasen van de product life cycle worden ingezet.

BAM Infra Asset Management is assetmanager voor grote delen van de infra in Nederland in DBFM-contracten. In de rol van servicemanager onderhouden wij keringen, bruggen, tunnels, wegen, kademuren en sluizen voor Rijkswaterstaat, gemeenten, Schiphol en TATA Steel.

Koninklijke BAM Groep

Koninklijke BAM Groep is actief in vier sectoren: bouw en techniek, infra, vastgoed en publiekprivate samenwerking (pps). Wij zijn een ondernemende bouwer, met aandacht voor professionele, innovatieve en duurzame oplossingen. Van de hogesnelheidslijn en afvalverwerking centrales in Nederland tot havens in Sri Lanka en voetbalstadions in Zuid-Afrika, BAM staat aan de basis van vele toonaangevende projecten. Duurzaamheid is hierbij een sleutelbegrip. De Groep behoort tot de grootste bouwondernemingen in Europa. BAM neemt in Nederland, België, het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Duitsland leidende marktposities in. Wereldwijd voert de Groep in nichemarkten gespecialiseerde bouw- en infrawerken uit.

Veel van onze projecten zijn multidisciplinair, zodat experts uit verschillende sectoren met elkaar samenwerken. Achter gevels en plafonds gaan elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties schuil die moeten voldoen aan de hoogste eisen. Al in de initiatieffase zitten medewerkers van BAM om tafel met opdrachtgevers om de wensen te vertalen naar een concreet ontwerp. Dit wordt geïntegreerd met het bouwkundig bestek, waardoor de uitvoering zo efficiënt mogelijk verloopt. Wij maken gebruik van innovatieve en creatieve technieken, zoals BIM en lean management.

Werken bij BAM

Kijk op www.bam.nl voor uitgebreide bedrijfsinformatie. Onder Werken bij BAM kun je meer lezen over BAM als werkgever, bijvoorbeeld over ons traineeprogramma en hoe je met ons in contact kunt komen. Je vindt hier ook het complete vacatureoverzicht. Of neem een kijkje op onze internationale carrièresite www.bamcareers.com. Hier vind je informatie  over de Nederlandse werkmaatschappijen van BAM, de andere thuislanden en wereldwijde projecten.

<< Terug naar workshops