Workshop Ingenieursbureau Amsterdam (Dutch)

This workshop will be given in Dutch.

Innovatiegericht Inkopen

Maatschappelijke uitdagingen zoals de toenemende effecten van klimaatverandering, de energietransitie, en veroudering van publieke infrastructuur in combinatie met de omschakeling naar een meer circulaire economie hebben grote gevolgen voor het beheer en de aanpassingsopgave van de openbare ruimte. Dichtbebouwde steden krijgen te maken met extremere weersomstandigheden zoals hevige stortbuien en aanvoer van grote hoeveelheden water vanuit de rivieren, afgewisseld door lange periodes met droogte, hoge temperaturen en lage waterstanden. Klimaatdoelstellingen en de transitie van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen vragen om grootschalige verduurzaming van de gebouwde omgeving en infrastructuur. Daarnaast is een groot deel van de fysieke infrastructuur zoals kademuren, bruggen, sluizen en riolering verouderd waardoor grootschalige vervanging noodzakelijk is.

Het grootschalig gebruik van innovatieve oplossingen en nieuwe samenwerkingsvormen is noodzakelijk om Amsterdam te verduurzamen en toekomstbestendig te maken. Het stimuleren van innovatie via publieke inkoop en gebruik van nieuwe contractvormen zijn belangrijke instrumenten om hier invulling aan te geven. Tijdens de workshop zullen verschillende innovatiegerichte projecten en aanpakken besproken worden. Deels op basis van een promotieonderzoek naar verschillende vormen van innovatiegericht inkopen in de bouw, en deels op basis van praktijkervaringen in Amsterdam en de rol van “mediator of innovation” binnen de gemeente. Daarna gaan we graag het gesprek met het publiek aan over hoe we publieke inkoop, contracten en samenwerking met de markt beter kunnen gebruiken om invulling te geven aan de maatschappelijke opgaves die ons te wachten staan.