Workshop HKV Lijn in Water 2014

HKV

Case study: Vervangingsopgave natte kunstwerken

RWS beheert 650 natte kunstwerken zoals bruggen, coupures, sluizen en stormvloedkeringen. Veel van deze kunstwerken beginnen de ontwerplevensduur te naderen en RWS moet een (investerings)beslissing nemen over de vervanging van de kunstwerken. HKV maakt momenteel een zo nauwkeurig mogelijke inschatting van de technische en de functionele levensduur van individuele kunstwerken.

Bij het bepalen van deze levensduur houden we rekening met de verwachte klimaatontwikkelingen en socio-economische ontwikkelingen tot 2100. Ook kijken we naar het effect van de Deltastrategie├źn, waarbij het watersysteem in de toekomst mogelijk anders wordt ingericht, op de verwachte levensduur. HKV legt de studenten een individueel kunstwerk voor met de vraag hoe ze dit gaan aanpakken (welke data, welke methode, etc.). Daarna zal besproken worden hoe HKV dit aanpakt.

http://www.hkv.nl/

<< Terug naar workshops