Workshop Brink-groep 2014

Brink-groep

Anders sturen in de exploitatiefase van bouw- & infrawerken

Het sturen op functionaliteit is in opmars in de bouw. Het leveren van en afrekenen op integrale prestaties gericht op het gebruiksdoel staan daarbij centraal. Zo wordt er in de infra geoptimaliseerd op mobiliteit, in de utiliteitsbouw op het bieden van adequate huisvesting. Bij investeringsprojecten zijn er inmiddels behoorlijke slagen gemaakt. Bij het uitbesteden van onderhoud en beheerstaken wordt er toch nog vaak technisch gecontracteerd.

In deze workshop brengen we aan de hand van een case study gezamenlijk in kaart wat het verschil is tussen een technische en een functionele uitvraag in de exploitatiefase. We maken de afweging welke vorm in welke situatie het meest voor de hand ligt. We onderzoeken de randvoorwaarden voor een adequate toepassing van prestatiesturing. In een mini-pitch probeer je jouw aanpak overtuigend voor het voetlicht te brengen en krijg je direct feedback van ervaringsdeskundigen.

http://www.brinkgroep.nl/

<< Terug naar workshops