Workshop Anteagroup 2014

Anteagroup

Assetmanagement toegepast

Een oefening met kademuren in de historische binnensteden van Nederland

Er worden steeds complexere eisen gesteld aan eigenaren van infrastructuur, gebouwen, industriële complexen en kunstwerken. Het draait niet alleen meer om de technische instandhouding van individuele assets, maar om proactieve sturing op de prestatie van het gehele areaal. En dat gedurende de hele levenscyclus.

Tegelijkertijd spelen vraagstukken als bezuinigingen, het aannemen van een regievoerende rol, een kennisdrain als gevolg van vergrijzing en een grotere vraag naar onderbouwde verantwoording een rol. Antea Group heeft een brede kijk en aanpak, die recht doet aan alle factoren die een rol spelen in assetmanagement’.

In de workshop lichten we één specifiek onderdeel uit. Kademuren in historische binnensteden, afgelopen maanden regelmatig in het nieuws door bezuinigingen, slechte staat of zelfs instorting. Van de kademuren in historische binnensteden verkeren honderden kilometers in matige of slechte staat. Steeds vaker moet er een afweging worden gemaakt tussen herstellen of vernieuwen.  Hierbij nemen we als vertrekpunt de technische staat en de verschillende schademechanismen. Met dit als vertrekpunt  nemen we de  deelnemers mee in de afwegingen die een (toekomstig) assetmanager  van de historische Nederlandse binnenstad moet maken tussen kosten, risico’s en effecten.

http://www.anteagroup.com/nl

<< Terug naar workshops