SYMPOSIUM 2017

Op 15 februari 2017 vond het civieltechnisch symposium “Code Rood – Omgaan met extremen” plaats.

Thema

Code Rood – Omgaan met extremen

Extreem hoge piekwaterstanden in de rivieren, riolering die de extreme regenval niet meer aankan, snelwegen die steeds meer verkeer moeten verwerken, overvol openbaar vervoer, ruimtegebrek in de stad en bouwen onder extreme omstandigheden.
De civiele wereld krijgt steeds meer te maken met uitersten en extremen veroorzaakt door mens en natuur. Steeds meer mensen wonen dicht op elkaar en bestaande infrastructuur en bouwnormen voldoen niet meer aan de praktijk. Nieuwe projectlocaties brengen bovendien weer nieuwe extremen en uitdagingen met zich mee. Hoe gaat de civiele wereld om met deze omstandigheden en met welke ideeën komt de ingenieur om op elke situatie voorbereid te zijn?

Kader

Bij het Symposium “Code Rood – Hoe gaan we om met extremen” wordt gekeken hoe er binnen de civiele wereld om wordt gegaan met extremen. Welke uitersten komen naar voren in ontwerp, uitvoering en onderhoud, welke problemen en uitdagingen brengen deze met zich mee en hoe wordt hierop gereageerd door de ingenieur. Zijn er bestaande technieken die op nieuwe plaatsen toegepast kunnen worden en welke nieuwe ideeën steken de kop op?
Kortom: hoe kan de civiel ingenieur optimaal gebruik maken van nieuwe en bestaande technieken om klaar te zijn voor de extremen van morgen?

Organisatie

Het 24e symposium werd georganiseerd door de onderstaande commissie:

Van links naar rechts: Björn, Sam, Willem, Tim, Wytse, Casper, Herwin

Dagvoorzitter

Sjoerd Blokpoel

Teammanager en senior adviseur, Ingenieursbureau Gemeente Amsterdam

Sprekers

Alex van Loon – senior adviseur Wegverkeer en Benutten bij Water, Verkeer en Leefomgeving van Rijkswaterstaat
Lezing over inzet van de hoofdinfrastructuur tijdens een overstroming
Patrick Willems – gewoon hoogleraar stedelijke hydrologie en rivierkunde aan de KU Leuven
Lezing over regenval en wateroverlast in België
Martin de Kant – Senior Geotechnical Project Engineer bij Royal HaskoningDHV
Lezing over New International Airport in Mexico City

Docentenpanel

Léon Olde Scholtenhuis
Vakgroep Bouw
Kasper van Zuilekom
Vakgroep Verkeer
Pieter Roos
Vakgroep Water

Comité van aanbeveling

college-onno-van-veldhuizen dr. G.O. (Onno) van Veldhuizen
Burgemeester van Enschede
prof. G. (Gerard) van der Steenhoven
Hoofddirecteur KNMI en werkzaam aan de faculteit ITC van de UT
dr. ir. C.M. (Marjolein) Dohmen-Janssen
Opleidingsdirecteur Civiele Techniek aan de UT
prof. dr. T.T.M. (Thom) Palstra
Nieuwe Rector Magnificus Universiteit Twente
ir. (Gerald) J.M. Schotman
President KIVI