SYMPOSIUM 2016

High Tech Civil Engineering

‘Nieuwe tools voor de ingenieur’

Straatverlichting die met de auto communiceert. Het real-time bijhouden van de voortgang van een miljoenenproject. Uitvoering van onderhoudsinspectie met behulp van drones en sensoren. De civiel ingenieur krijgt steeds meer ‘High Tech’ tools ter beschikking.

Constant worden er nieuwe methodes gevonden om de werkelijkheid te controleren en te modelleren. Nieuwe technieken vergemakkelijken het werk van de civiel ingenieur en stellen hem of haar tevens in staat om steeds complexere problemen aan te kunnen pakken. Met oog op de toekomst rest de vraag: wat zullen de High Tech tools zijn waarmee de moderne ingenieur aan de slag mag gaan?

Kader

Bij het symposium “High Tech Civil Engineering” worden de leidende technieken van vandaag en de nieuwe technologieën van morgen onder de loep genomen. Er wordt gekeken naar de hulpmiddelen die de ingenieur de laatste jaren heeft gekregen, waarmee zijn werkzaamheden efficiënter uitgevoerd kunnen worden. Tevens staan de hindernissen die deze nieuwe technieken met zich meebrengen ter discussie. Kunnen ze mensenwerk vervangen, of zal er altijd een controlerende hand achter de technologie nodig zijn?

De ‘High Tech’ toolkit van de moderne ingenieur is vandaag de dag groter dan ooit. Hoe kan slim en optimaal gebruik hiervan leiden tot de voorsprong van morgen?

Organisatie 2016

Het 23e symposium van ConcepT werd georganiseerd door de Symposiumcommissie, welke onderstaand is weergegeven. ConcepT is de studievereniging van de opleiding Civiele Techniek aan de Universiteit Twente, en behartigt zodoende de belangen van de studenten civiele techniek. Daarnaast is een deel van de leden actief betrokken bij één of meer commissies binnen ConcepT.

CSF_1056

v.l.n.r. Sam de Roover, Heleen Jeurink, Job van Staveren, Kai Hermann, Rik Joosten, Niek ten Brinke en Marthe Oldenhof

  • Kai Hermann – Voorzitter
  • Rik Joosten – Vicevoorzitter & Promotie
  • Job van Staveren – Secretaris
  • Niek ten Brinke – Penningmeester
  • Marthe Oldenhof  – Externe betrekkingen
  • Sam de Roover – Externe betrekkingen
  • Heleen Jeurink – Dagcommisaris

Sprekers en dagvoorzitter

Dagvoorzitter

Marc Maathuis Marc Maathuis – Managing Director Strukton Rail

Directeur Onderhoud bij Strukton Rail

Sprekers

fons.nelen Fons Nelen – Directeur Nelen & Schuurmans

Over Big Data oplossingen en nieuwe modeltechnieken voor het simuleren en beheren van watersystemen

Walter Hoff Walter Hoff – Manager iDrones

Over toepassing van Drones als ‘high tech’ tool: 3D mapping, inspecties, regelgeving en uitvoering

Ivar Rood  Ivar Rood – Bouwproces Engineer Mobilis – TBI

Over het managen en beheersen van de meest complexe civieltechnische projecten, van start tot finish, met behulp van slimme tools

Docentenpanel

sympoPCroos Pieter Roos
Assistant Professor Water Engineering & Management
Bram Entrop Bram Entrop
Assistant Professor Construction Management & Engineering
Ballast-Nedam Arjen Adriaanse 080806 Arjen Adriaanse
Professor of Construction Process Integration & ICT

Comité van aanbeveling

Martin van Pernis Ing. M.C.J. (Martin) van Pernis         
President KIVI 
Onno van Veldhuizen Dr. G.O. (Onno) van Veldhuizen
Burgemeester Enschede                             
Bart Parmet Ir. B. (Bart) Parmet                                  
Directeur Staf Deltacommissaris

Ed Brinksma Prof. dr. H. (Ed) Brinksma
Rector Magnificus Universiteit Twente