SYMPOSIUM 2015

Urbanisatie

‘Waar liggen de grenzen van de stad?’

De helft van de wereldbevolking woont op dit moment in steden, in de toekomst zal dit aantal alleen maar toenemen. Steeds meer mensen trekken van het platteland naar de stad: jaarlijks groeit de stedelijke bevolking met 60 miljoen mensen. Door deze trend is er een toenemende behoefte aan huisvesting, voorzieningen en verkeerscapaciteit. Hoe kunnen de grenzen aan de groei worden verlegd en hoe kan op een duurzame manier de leefbaarheid worden gewaarborgd?

Kader

Bij het symposium ‘’Urbanisatie’’ wordt de nadruk gelegd op civieltechnische oplossingen om de problematiek van groeiende steden aan te pakken. Een belangrijke uitdaging is de omgang met de beperkte ruimte en middelen. Zodoende zal er meer over creatieve oplossingen moeten worden nagedacht. Mensen wonen steeds dichter op elkaar waardoor er problemen ontstaan met verplaatsingen, woningaanbod en wateronttrekking. Hoe kan efficiënt gebruik gemaakt worden van ruimte zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit? Ook moet er voor een balans worden gezorgd tussen de vraag naar voorzieningen en de beperkte beschikbaarheid ervan. Hoe kunnen grote verkeersstromen soepel verlopen? Wellicht zullen ook ICT-oplossingen bijdragen aan een duurzame oplossing voor deze vraagstukken. De grenzen van de stand moeten worden verlegd, letterlijk maar ook zeker figuurlijk!

Organisatie 2015

dsc01304

v.l.n.r: Dieuwert BLomjous, Koen Verbruggen, Christiaan Belder, Rogier Busscher, Hidde van den Broek, Bas van Haaren, Caithlin Marugg

Rogier Busscher – Voorzitter
Hidde van den Broek – Vice-voorzitter
Christiaan Belder – Secretaris
Bas van Haaren – Penningmeester
Caithlin Marugg – Externe betrekkingen
Koen Verbruggen – Externe betrekkingen
Dieuwert Blomjous – Dagcommissaris

Sprekers en dagvoorzitter

Dagvoorzitter

aaeaaqaaaaaaaaocaaaajdm3ntexyzi1lwmwnzetndjkys1hmzazltcyytbjzwfmmtqzmw Nico De Vries – BAM

Voormalig voorzitter Raad van Bestuur BAM

Sprekers

kuip Fokkeline Lakerveld & Arend Rutgers – BAM

Hoofd Ontwikkelen at BAM Utuliteitsbouw & Architect at A&E Architecten

piet-500 Piet Dircke – Arcadis

Water Management Global Leader Arcadis

20c9b28 Kees Peters – Movares

Consultant Urban Design Movares

Docentenpanel

tom_pasfoto Tom Thomas – Verkeer

Vverbonden aan de vakgroep Verkeer, Vervoer & Ruimte van de Universiteit Twente

Ballast-Nedam Arjen Adriaanse 080806 Arjen Adriaanse – Bouwen

Arjen Adriaanse is professor Construction Process Integration & ICT aan de afdeling Construction Management & Engineering van de Universiteit Twente.

sympoPCroos Pieter Roos – Water

Universitair docent bij de afdeling Waterbeheer