SYMPOSIUM 2009

16e Symposium:
De toekomst in aanbouw, binnenstedelijk bouw aangepakt

Organisatie 2009

16e

Sander Dekens – Voorzitter
Martijn Oude Vrielink – Secretaris
Auke Terlouw – Penningmeester
Reinier Reijnhoudt – Externe betrekkingen
Nienke Schuurman – Dagcommissaris

Sprekers en dagvoorzitter

Dagvoorzitter:
Prof. dr. ir. ing. A.G. Dorée

Sprekers:
Ir. A.P. Heidema
Dhr. K. van ’t Hoff
Ir. W.M. Soederhuizen