SYMPOSIUM 2008

15e Symposium:
Synergie in mobiliteit, technische en gedragsmatige veranderingen in het verkeer

Organisatie 2008

15e

Wing-Yan Man – Voorzitter
Mark Roelofsen – Secretaris
Daan Spikker – Penningmeester
Srdjan Timotijevic – PR Extern
Giel Haarsman – Dagcommissaris

Sprekers en dagvoorzitter

Dagvoorzitter:
Prof. Dr. Ir. B. van Arem

Sprekers:
Drs. G. Bootsma
Ir. F.J. op de Beek
Prof. dr. K.A. Brookhuis