SYMPOSIUM 2006

13e Symposium:
Aansluiting op de toekomst, internationale ontwikkelingen in het stationsgebied

Organisatie 2006

13e

Thijs Dierckx – Voorzitter
Arjan Apperlo – Secretaris
Pieter Bouwma – Penningmeester
Erik Horstman – PR extern
Mathew Olde Klieverik – Dagcommissaris

Sprekers en dagvoorzitter

Dagvoorzitter:
Dhr. Erik Voltman

Sprekers:
Ir. Bergiet Drummen
Ir. Boudewijn Bach
Drs. Edwin van Balken