SYMPOSIUM 2004

4e Symposium:
Van planvorming tot project, over de opdrachtgever in de bouw en de stuurlui aan wal

Organisatie 1997

Folkert de Jager – Voorzitter
Jeroen van den Bos
Gerbrand  Klijn
Kelly McNeill
Martijn Ribben
Nicole Zantkuijl

Sprekers en dagvoorzitter

Dagvoorzitter:
Dr. ing. G.R. Teisman

Sprekers:
Drs. Ir. B.H. Hedeman
Ir. M.J. Olierook
W.I. Ir T.D. Bekkering
Ir. A. de Rooij
Prof. Ir. F. Le Clercq