SYMPOSIUM 2002

9e Symposium:
Het Stadshart Gerevitaliseerd, nieuwe wegen naar binnenstedelijke vernieuwing

Organisatie 2002

2002

Linda van der Gaag – Voorzitter
Martijn Abeling – Penningmeester
Jan Jaap Wesselink – PR-functionaris
Sieuwerd Romkes – PR-functionaris

Sprekers en dagvoorzitter

Dagvoorzitter:
Mr. dr. E. Helder

Sprekers:
Drs. H.J. Schartman
Dr. J. van de Ven
Ir. P.W. van der Ven
Ir. P.F.M. Kuenzli