SYMPOSIUM 2001

8e Symposium:
Nieuwe dimensies door meervoudig ruimtegebruik, synergie door integratie

Organisatie 2001

8e

Matthijs van Kampen – Voorzitter
Peter Kramer – Secretaris
Thijs Muizelaar – Penningmeester
Jan Theelen – PR-functionaris
Laura Haitel – Dagcommissaris

Sprekers en dagvoorzitter

Dagvoorzitter:
Prof. Dr. G.P.M.R. Dewulf

Sprekers:
Ir. C.J. Vriesman
Mr. F.W.R. Evers
Dr. J.H.J. van Dinteren
Prof. dr. A.M.J. Kreukels