SYMPOSIUM 2000

7e Symposium:
Shifting boundaries towards a waterproof future, Consequenties van de Europese Kaderrichtlijn Water

Organisatie 2000

7e

Marko Ludeking – Voorzitter
Michiel Coolen – Secretaris
Jeroen Hulzebos – Penningmeester
Robert de Pagter – PR-functionaris
Willemijn Rossen – Dagcommissaris
Stan Dekker – Voorzitter (wegens ziekte-verlof commissie voortijdig verlaten)

Sprekers en dagvoorzitter

Dagvoorzitter:
Ir. G. Verwolf

Sprekers:
Drs. J.M. De Vries
Mr. H.J.M. Havekes
Mrs H. Jekel
Ir. J.C. Mahieu
Ir. L. Plessers