SYMPOSIUM 1995

2e Symposium:
Integratie in de bouw, aanzet tot een beter bouwproduct?

Organisatie 1995

Sybren de Vries – Voorzitter
Robert-Jan van Bottenburg
Marrten Fleerakkers
Jos van Schriek

Sprekers en dagvoorzitter

Dagvoorzitter:
Prof. Dr. ir. B.P.T. Veltman

Sprekers:
Ir. W. Korf
Prof. dr. ir. H.A.J. de Ridder
Ing. C.J. Vroege
Ir. B.W. Slijkhuis
Dhr. K. Geerts
Dhr. H.J. Hazewinkel RA