PREVIOUS SYMPOSIA

ConcepT has been organising an annual symposium since 1993! Below you will find information about the symposia of previous years.

Symposium 2018: Bridging the Gaps – Connect, Collaborate & Construct
Symposium 2017: Code Rood – Omgaan met extremen
Symposium 2016:
 High Tech Civil Engineering – 
Nieuwe tools voor de ingenieur
Symposium 2015: Urbanisatie – Waar liggen de grenzen van de stad?
Symposium 2014: Innovatie in beheer en onderhoud – Toekomst voor civiele techniek
Symposium 2013: Leven met water – in noodzaak en deugd
Symposium 2012: Bouwen aan herbestemming – van gebouw tot aan gebied
Symposium 2011: Beweging in mobiliteit – decentralisatie van mobiliteitsmanagement
Symposium 2010: Grensverleggend waterbeheer – innovaties in deltatechnologie
Symposium 2009: De toekomst in aanbouw – binnenstedelijke bouw aangepakt
Symposium 2008: Synergie in mobiliteit – technische en gedr. veranderingen i.h. verkeer
Symposium 2007: Kijken naar de kust – richting geven aan duurzame kustveiligheid
Symposium 2006: Aansluiting op de toekomst – internationale ontw. i.h. stationsgebied
Symposium 2005: Vernieuwend ondernemen in de bouw
Symposium 2004: Ruimte voor risico – Anticiperen of reageren op kritieke systemen
Symposium 2003: Bouwen en benutten – Op weg naar betrouwbare bereikbaarheid
Symposium 2002: Het stadshart gerevitaliseerd
Symposium 2001: Nieuwe dimensies door meervoudig ruimtegebruik
Symposium 2000: Shifting boundaries towards a waterproof future
Symposium 1999: Integratie van informatie en comminucatietechnologie in de CiT
Symposium 1998: Infrastructuur afgestemd op megaprojecten – Een haalbare utopie?
Symposium 1997: Van planvorming tot project
Symposium 1996: De andere kijk – grenzeloos riviermanagement
Symposium 1995: Integratie in de bouw – aanzet tot een beter bouwproduct?
Symposium 1993: Congestie in kaart gebracht